TOP ผลิตภัณฑ์ เทปกาว Single Sided Tape Soken Orage Masking Tape

Soken Orange Masking Tape

ลักษณะทั่วไป
เทปกาวสีส้ม Soken เป็นเทปกาวที่มีประสิทธิภาพสูง เทปกาวชนิดนี้เป็น ตัวเลือกสำหรับระบบอุตสาหกรรม สามารถป้องกันพื้นผิวต่างๆ จากการปนเปิ้อนจากสารเคมีบางฃนิดในงานก่อสร้าง

องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
ความหนาของเทป:0.150mm
Orange color PE Cloth
Acrylic PSA

ข้อมูลสำคัญ
・วัตถุดิบไม่ได้ใช้สารฮาโลเจนและสารประกอบประเภทโลหะหนัก
・แรงยึดเกราะสูงเหมาะสำหรับพื้นผิวต่างๆ รวมทั้งพื้นผิวขรุขระ

การประยุกต์ใช้งาน
・ใช้ป้องกันพื้นผิวแบบชั่วคราว จากการปนเปิ้อนระหว่างการก่อสร้าง และประยุกต์ใช้ประดับตกแต่งบ้าน เช่น ภาพวาด, ใช้ยึดติดหรืออุดรอยรั่ว
・ใช้ยึดติดชั่วคราวบนพื้นและพื้นผิวกระจก

ข้อควรระวัง
・ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ได้ออกแบบและผลิตเป็นเทปผ้า
・หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับผิวหนังของมนุษย์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระคายเคืองและผดผื่นคัน
・ยืนยันด้านความปลอดภัยในการใช้งาน ได้ทำการทดสอบกับพื้นผิวก่อนใช้งาน
・กาวที่ลอกออกอาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับพื้นผิว ซึ่งขึ้นอยู่กับ ลักษณะของพื้นผิว
・ไม่ควรนำไปใช้งานบนไม้, ไม้อัดพิมพ์, วัสดุตกแต่ง, หินอ่อน, แผ่นพีวีซี และพื้นผิวอื่นๆ ที่มีความแข็งของพื้นผิวต่ำ
・ไม่สามารถนำไปใช้เป็นฉนวนกันไฟฟ้าได้
・ตรวจสอบสิ่งสกปรก เช่น น้ำมัน น้ำ และอื่นๆที่ปนเปื้อนบนพื้นผิวก่อนใช้งาน

คุณสมบัติ
รายการสิ่งของ มีค่าเท่ากับ ขั้นตอนการทดสอบ
Peel Strength
(N/m)
420 180 องศา ลอกออกที่ 300 mm/min, 23 ºC 65%RH, บนแผ่นทดสอบ ใช้เวลา 20 นาที
Holding Power
(mm)
0.3 1kg weight held for 1 hour to SUS with 20×20mm overlap area at 40ºC, 20min conditioning time
Ball tack 18 23ºC 65% RH สอดคล้องกับวิธีของ J Dow

อายุการใช้งาน
6 เดิอน นับจากวันที่ส่งมอบเมื่อเก็บไว้ในบรรจุเดิมภายคลังสินค้าที่อุณหภูมิ ต่ำกว่า 40ºC และสูงสุดที่ 70% เมื่อเทียบจากความชื้นที่ไม่มีแสงแดดโดยตรง

เอกสารทางเทคนิค
สอบถามข้อมูล

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สอบถามข้อมูลทาง e-mail