Trang chủSản phẩmHạt mịn

Tìm kiếm theo sản phẩm

Các hạt mịn chức năng Chemisnow™

機能性微粒子 ケミスノーR

Hạt mịn chức năng Chemisnow ™ của Soken được phát triển dựa trên các kỹ thuật polymer độc quyền của chúng tôi.
Chemisnow ™ cấu thành từ metyl metacrylat, styren và các chất copolymer tương tự của chúng. Có nhiều đặc tính khác nhau nhờ việc tùy chỉnh mức độ liên kết chéo.
Thêm hoặc trộn Chemisnow ™ vào các vật liệu nền của bạn mang lại các đặc tính mới, nhờ đó mở rộng phạm vi ứng dụng của vật liệu

Tìm kiếm theo ứng dụng

Các đặc tính của Chemisnow ™ có thể được khai thác trong một loạt các ứng dụng bao gồm chất khuếch tán ánh sáng cho màn hình LCD, chất làm mờ cho sơn và chất phụ gia cho bột mực toner

LCD Paint Toner
Cosmetics Film (antiblocking agent) FRP SMC・BMC
Cosmetics

Các ứng dụng của Chemisnow ™ được hiển thị trên trang web của chúng tôi không không được sử dụng cho mục đính Bảo đảm không vi phạm tất cả các quyền bằng sáng chế.

Tìm kiếm theo danh mục sản phẩm

Dòng sản phẩm gồm các hạt mịn chức năng Chemisnow™

Dòng sản phẩm ảnh thành phần chính Mức độ liên
kết chéo
Phân bố kích
thước hạt
Kích thước hạt
trung bình(μm)
MX MX Acrylic Tiêu chuẩn đến Cao Hẹp 0.8~30
MZ MZ Acrylic Cực cao Tên đệm 10~30
MR MR Acrylic Tiêu chuẩn đến Cao Rộng 1~6
KMR KMR Acrylic Cực cao Rộng 3
KSR KSR Styrene Tiêu chuẩn Rộng 3
MP MP Acrylic Không có Hẹp 0.1~0.4
SX SX Styrene Tiêu chuẩn Hẹp 1.3~5
SGP SGP Styrene Thấp đến tiêu chuẩn Rộng 20、55

Tìm kiếm bằng từ khóa

Hạt mịn acrylic

Phân tán hẹp (MX) Phân tán giữa (MZ) Submicron (MP)

Phân tán rộng (MR) Hạt chịu nhiệt (KMR)

Hạt mịn styrene

Phân tán hẹp (SX) Phân tán rộng (SGP)

Chịu nhiệt (KSR)

Đơn xin

Chất khuếch tán ánh sáng LCD Sơn Mực toner Tác nhân chống khóa

Mỹ phẩm FRP (nhựa gia cố bằng sợi) Vật liệu vĩ mô

問い合わせ

Các thắc mắc về sản phẩm

Email

メールでのお問い合わせ