TOP ผลิตภัณฑ์ เทปกาว เทปโฟมอะคริลิค

เทปกาว

เทปโฟมอะคริลิค JET Tape

J-6200GH
สำหรับภายนอกรถยนต์

สำหรับการก่อสร้าง

สอบถามข้อมูล

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

Email

สอบถามข้อมูลทาง e-mail

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เทปกาว กาว PSA อนุภาคละเอียด วัตถุดิบ