TOPผลิตภัณฑ์วัตถุดิบ

ประสิทธิภาพของวัสดุ (หลักการทำงานของวัสดุ)

Performance Materials (Functional Materials)

ผลิตภัณฑ์ของเราตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านวัสดุเกี่ยวกับงานด้านอิเล็กทรอนิกส์, หมึก, สี, จอภาพและเครื่องถ่ายเอกสาร

ซึ่งขึ้นกับการความต้องการหรือข้อมูลจากลูกค้าในเรื่องคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และการปรับใช้ในลักษณะงานต่างๆ พวกเรากำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและใช้ประโยชน์จากการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพสูงสุด

Environmentally sound, and weatherability acrylic vehicle
THERMOLAC?
อะคริลิคโพลีเมอร์ที่ใช้เป็นสารยึดเกาะสำหรับหมึกพิมพ์และสีสำหรับผลิตภัณฑ์ ประเภทพลาสติกและวัสดุบระจุภัณฑ์ ประเภทของผลิตภัณฑ์ต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์ตามความต้องการ และมีความต้านทานต่อสภาพอากาศ การปนเปื้อนจากสารเคมี และแห้งเร็ว นอกจากนี้องค์ประกอบเหล่านี้ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม THERMOLAC
THERMOLAC
Our electronic material binder is all about high functionality of acrylic polymer
PHORETR
In addition to optical characteristics as a binder for color filter resist, optical coating, green sheet, conductive paste and other electronic materials, PHORET also features excellent heat resistance and firing properties.
We are designing and developing higher functional polymer products to leading-edge materials. PHORETR
PHORETR
Non-solvent, functional liquid acrylic polymer
ACTFLOWR
เนื่องจากมีลักษณะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีคุณสมบัติไม่เป็นตัวทำละลาย และมีสภาพคล่องตัวในสภาพที่อุณหภูมิปกติดีเยี่ยม, ACTFLOW สามารถเป็นพลาสติก ขึ้นอยู่การปรับปรุงและสารเติมแต่ง ACTFLOWR
ACTFLOWR
พอลิเมอร์นำไฟฟ้าอินทรีย์
อะคริลิคเรซินสำหรับกระบวนการกระจายตัว
VERAZOL™ เป็นพอลิเมอร์นำไฟฟ้าอินทรีย์ ที่มี PEDOT(polyethylene dioxythiophene)เป็นโครงสร้างหลักของพันธะทางเคมี ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบโมเลกุลและเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นลักษณะเฉพาะของเราทำให้มีค่าการนำไฟฟ้าที่สูง และสามารถนำไปใช้กับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น ไพรเมอร์นำไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมพ่นสีชิ้นส่วนพลาสติก, สารเคลือบป้องกันไฟฟ้าสถิตย์สำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิค, ขั้วไฟฟ้า ละอื่นๆ Acrylic Resin for Firing Process
Acrylic Resin for Firing Process

ประวิติความเป็นมาและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการทำงานของวัตถุดิบ

นับตั้งแต่เราเริ่มต้นผลิตและการซื้อขายสินค้าประเภท THERMOLAC ในปี 1960, เราได้ทำการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของโพลีเมอร์ และใช้ประโยชน์อะคริลิคโพลีเมอร์ซึ่งมีลักษณะโปร่งแสง และออกแบบความยืดหยุ่นของโพลีเมอร์ เป็นระยะเวลากว่า 50 ปี ที่เราได้สะสมประสบการณ์การทำงานในด้านเทคโนโลยีและการออกแบบโพลีเมอร์ และได้รับการไว้วางใจและความน่าเชื่อถือสำหรับการใช้งานตลอดจนการประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ทางอิเล็กทรอนิกส์, สีและหมึกพิมพ์ และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ของเราได้สร้างชื่อเสียง และทางเรามีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นสาเหตุห้เราสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และการขยายตลาด การใช้งานและสาขา

สอบถามข้อมูล

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

Email

สอบถามข้อมูลทาง e-mail