TOPผลิตภัณฑ์

Product Information

ผลิตภัณฑ์โซเก็นครอบคลุมพื้นที่การใช้งานในระบบอุตสาหกรรม ตลอดจนผลิตภัณฑ์ประเภทแอลซีดี ผลิตภัณฑ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์ และวัสดุก่อสร้าง อีกทั้งผลิตภัณฑ์โซเก็นผ่านการพัฒนาโดยการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย

Product list

เทปกาว

เทปกาวของเราแสดงให้เห็นถึงเทคนิคการเคลือบและเทคโนโลยีการยึดเกาะ โดยพัฒนาผ่านความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของโซเก็น เราทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทปกาวมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมพื้นที่การใช้งานที่หลากหลาย

Pressure-Sensitive Adhesives
Pressure-Sensitive Adhesives

กาว PSA

SK-Dyne (acrylic pressure-sensitive adhesive) ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของโมเลกุล และสามารถใช้งานได้หลากหลายตามความต้องการของผู้ใช้งาน

Pressure-Sensitive Adhesives
Pressure-Sensitive Adhesives

อนุภาคละเอียด

แนะนำอนุภาคละเอียด "Chemisnow ™" ที่พัฒนาโดยเทคโนโลยีโพลีเมอไรเซชั่นซึ่งเป็นเทคนิคการผลิตเฉพาะของ Soken Chemical

Pressure-Sensitive Adhesives
Pressure-Sensitive Adhesives

วัตถุดิบ

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ของเรา ทั้งโพลีเมอร์แบบดั้งเดิม และการออกแบบโพลีเมอร์จากการสั่งสมประสิทธิภาพมานานหลายปี

Performance Materials  (Functional Materials)
Performance Materials  (Functional Materials)

問い合わせ

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

Email

Inquiries by e-mail