TOP ผลิตภัณฑ์ เทปกาว เทปกันลามไฟ

เทปกาว

เทปกันลามไฟ

Flame retardant tape
เทป PTFE

สามารถใช้กับชิ้นส่วนที่ต้องการกันลามไฟ เช่น รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และ วัสดุก่อสร้าง


สอบถามข้อมูล

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

Email

สอบถามข้อมูลทาง e-mail

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เทปกาว กาว PSA อนุภาคละเอียด วัตถุดิบ